Reklamační rozhraní
Reklamační rozhraní pro e-cigaretka.cz
Databáze znalostí
e-cigaretka.cz > Reklamace > Databáze znalostí
» Kategorie: Zamítnutá reklamace  (Jít zpět)

» Články v této kategorii:

 
Z jakých důvodů může prodávající reklamaci zamítnout?
Pouze ze zákonem stanovených důvodů. Pokud prodávající nebo servis určený k opravě vaši reklamaci zamítne, je povinen toto své rozhodnutí zdůvodnit. Důvodem okamžitého zamítnutí b...
Co když se zamítnutím nesouhlasím?
Nesouhlasíte-li s odůvodněním zamítnuté reklamace servisem, obraťte se na prodávajícího, se kterým se můžete pokusit vyřešit vzniklý spor přímo. Je-li důvodem rozdílný právní n...
Co když se vada neprojevila?
Vedle oprávněné reklamace, která byla vyřízena k vaší spokojenosti, a reklamace neoprávněné, kterou prodávající zamítl s odůvodněním, že za posuzovanou vadu odpovědnost nenese, se ...
Na jaké zboží nebo typ reklamace se záruka nevztahuje?
V první řadě si musíme uvědomit rozdíl v pojmech „záruční doba“ a „životnost“. Životnost výrobku může být kratší, ale i delší než záruční doba. Záleží především na...
 

Vstup pro zaměstnance
 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid